Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на обробку cookie-файлів та персональних даних згідно з політикою конфіденційності з метою поліпшення роботи сайту та якості обслуговування.
Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на обробку cookie-файлів та персональних даних згідно з політикою конфіденційності з метою поліпшення роботи сайту та якості обслуговування.

Політика конфіденційності
персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон про персональні дані) та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються інтернет-ресурсом «Дім Басейнів» (Dompools), який розташований за адресою https://dompools.com.ua, (далі - Оператор).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://dompools.com.ua.
1.3. Використання Користувачем веб-сайту інтернет-ресурсу https://dompools.com.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
1.4. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
1.5. Політика конфіденційності застосовується лише до веб-сайту https://dompools.com.ua. Інтернет-ресурс не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці конфіденційності

2.1. «Веб-сайт» — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://dompools.com.ua.
2.2. «Інформаційна система персональних даних» — сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують їх обробку.
2.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.4. «Оператор» — уповноважені співробітники на управління сайтом, юридична або фізична особа, що діють від імені веб-сайту інтернет-ресурсу «Дім Басейнів» https://dompools.com.ua, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначать ціль обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці або операції, що здійснюються з персональними даними.
2.5 «Персональні дані» — будь-яка інформація, що має пряме або непряме відношення до певного або визначеного Користувача (суб'єкту персональних даних) веб-сайту https://dompools.com.ua.
2.6. «Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення» — персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональні дані та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних (далі - персональні дані, дозволені для поширення).
2.7. «Користувач» — будь-який відвідувач веб-сайту https://dompools.com.ua.
2.8. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншою хто отримав доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
2.9. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером який зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
2.10. «IP-адреса» — унікальна адреса мережі вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

3. Предмет Політики конфіденційності

3.1. Користуючись веб-сайтом, замовляючи послугу або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкетах, опитуваннях, спеціальних формах розміщених на веб-сайті https://dompools.com.ua, при реєстрації і / або оформленні покупки, або відправлені Оператору за допомогою електронної пошти своїх даних чи запитів, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою та підтверджує, що дає згоду Оператору інтернет-ресурсу «Дім Басейнів» і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.
3.2. Користувач дає свою згоду Оператору на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи відправлення SMS-повідомлень, повідомлень в месенджери і електронних листів, до відкликання такої згоди.
3.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Оператор має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів з допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: телефонний дзвінок, поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет, повідомлення в месенджер і ін.
3.4. Персональні дані Користувача, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:
3.4.1. ПІБ Користувача;
3.4.2. номера телефонів;
3.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.4.4. адреса доставки Товару;
3.4.5. місце проживання Користувача та/або місце надання послуги;
3.4.6. IP адреса;
3.4.7. інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до веб-сайту та/або показу реклами);
3.4.8. дата, час, тривалість перебування та дії на веб-сайті;
3.4.9. адреса відвіданих сторінок веб-сайту;
3.4.10. реферер (referer) — адреса попередньої сторінки веб-сайту.
3.5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).
3.6. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
3.7. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, Оператором не здійснюється.

4. Цілі збору та обробки персональних даних

4.1. Персональну дані Користувача Оператор використовує для таких цілей:
4.1.1. ідентифікація Користувача для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з інтернет-ресурсом «Дім Басейнів»; 4.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;
4.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;
4.1.4. зв’язку з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і будь-яких замовлень чи звернень від Користувача;
4.1.5. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;
4.1.6. визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
4.1.7. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються, про рекламні акції, відповідей на запити, а також виконання своїх зобов’язань перед споживачами товарів (послуг);
4.1.8. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

5. Категорії зібраних даних

5.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює веб-сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів.
5.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати веб-сайт при його використанні. Якщо не вказано інше, сайт https://dompools.com.ua використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що необхідні Користувачеві.
5.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних.

6. Способи і терміни обробки персональних даних

6.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
6.2. Користувач погоджується з тим, що Оператор має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення, надання послуг та / або консультацій, оформлених Користувачем на Сайті інтернет-ресурсу «Дім Басейнів», включаючи доставку Товару.

7. Права Користувачів

7.1. Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Оператора, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах. Відповідні запити слід направляти Оператору за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті з позначкою «Актуалізація персональних даних» або з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

8. Політика щодо файлів «COOKIE»

8.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких — cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.
8.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити користувацький досвід взаємодії.
8.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

9. Безпека Персональних даних

9.1. Інтернет-ресурсу «Дім Басейнів» приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
9.2. Дана Політика конфіденційності поширюється лише на сайт https://dompools.com.ua. Інтернет-ресурс не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, розміщених на сайті.
9.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином. Користувач обізнаний про те, що Оператор може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

10. Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

10.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.
10.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).
10.3. Інтернет-ресурс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, запобігання шахрайства, для контролю проведених фінансових платежів.

11. Вирішення суперечок

11.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, які, виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-ресурсу і Оператором, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).
11.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
11.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.
11.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Оператором застосовується чинне законодавство.

12. Заключні положення

12.1. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
12.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
12.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на пошту — за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.
12.4. Відмовитися від розсилки новин і видалити себе з бази Оператора ви можете, надіславши листа з вашим ім'ям, номером телефона, адресою електронної пошти та назвою розсилки, від якої хочете відмовитися, на адресу яка вказана в контактних відомостях на сайті.
12.5. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://dompools.com.ua/privacy.